DPA

DPA Tahun 2015

DPA Tahun 2015 1. belanja tidak langsung 2. dpa_skpd 3. dpa_skpd_2.2 4. dpa_skpd_221 diklat formal 6. dpa_skpd_221 etl eksternal 7. dpa_skpd_221 internal 8. dpa_skpd_221 inventarisasi 9. dpa_skpd_221 kasus 10. dpa_skpd_221 lakip 11. dpa_skpd_221 pengawasan khusus 12. dpa_skpd_221 pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa 13. dpa_skpd_221 pengendalian disiplin aparatur 14. dpa_skpd_221 peningkatan …

Read More »